Tabla de especificaciones técnicas EAVX-D6VG / EPGA011-016DV

EAVX16S18DA6VG / EPGA11DAV3 EAVX16S23DA6VG / EPGA11DAV3 EAVX16S18DA6VG / EPGA14DAV3 EAVX16S23DA6VG / EPGA14DAV3 EAVX16S18DA6VG / EPGA16DAV3 EAVX16S23DA6VG / EPGA16DAV3
Calentamiento de agua caliente sanitaria General Perfil de carga declarado   L XL L XL L XL
  Clima medio Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua   A A A A A A
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
Indoor unit EAVX16S18DA6V EAVX16S23DA6V EAVX16S18DA6V EAVX16S23DA6V EAVX16S18DA6V EAVX16S23DA6V
Capacidad de refrigeración Nom. kW 10.5 (1), 10.7 (2) 10.5 (1), 10.7 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2)
EER 4.75 (1), 3.23 (2) 4.75 (1), 3.23 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2)
Capacidad de calefacción Nom. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Consumo Refrigeración Nom. kW 2.21 (1), 3.30 (2) 2.21 (1), 3.30 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2)
  Calefacción Nom. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
Notas (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)