Galis Equipament, S.L.

Polígono de Son Castelló. Gremi de Ferrers 62
07009 Palma de Mallorca