Galis Equipament, S.L.

Polígono de Son Castelló. Gremi de Ferrers 62
7009 Palma de Mallorca